• gymnastiek
  gymnastiek Een fysiotherapeut geeft aandachts- en concentratie oefeningen. Met spelvormen worden alle gewrichten, spieren en spiergroepen getraind.
  Lees meer...
 • zangkoor
  zangkoor Door te zingen activeert u automatisch uw ademhaling. Er worden geestelijke liederen gezongen, maar ook liederen van een vrolijke aard.
  Lees meer...
 • koersbal
  koersbal Bij koersballen wordt er gespeeld op een mat van 8 x 2 meter en 8 koersballen. Deze ballen zijn ovaal met een tegengewicht.
  Lees meer...

WMO-Commissie

Stichting Welzijn Ouderen Lemelerveld, afgekort SWOL, en de werkgroep mantelzorg organiseren tweemaal per jaar een bijeenkomst met instellingen en organisaties op het terrein van de Wet maatschappelijke ondersteuning, afgekort Wmo.
De voorjaarsbijeenkomst is alleen met een afvaardiging van:

 1. de twee ouderenbonden (KBO en PCOB);
 2. de twee vrouwenvereningen (Drieklank en ZijActief);
 3. de diaconie van de Brugkerk, de Caritas (PCI) van de katholieke kerk en sociaal steunpunt kerken;
 4. de werkgroep mantelzorg;
 5. SWOL (coördinator in Lemelerveld)

De najaarsbijeenkomst is met dezelfde groep, maar dan met vertegenwoordigers van de Wmo-raad gemeente Dalfsen. Aan de orde komt de raadpleging van de achterban (gebied Lemelerveld). De Wmo-raad adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over het gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. Daarbij kijkt de Wmo-raad in hoeverre alle burgers kunnen "meedoen" in de lokale samenleving. 

De Wmo-raad bestaat uit de volgende clusters:

 • ouderen;
 • gehandicapten en chronisch zieken;
 • mantelzorgers;
 • GGZ-cliënten
 • Leefbaarheid en Sociale Samenhang.

Vanuit Lemelerveld is maar één persoon vertegenwoordigd en wel voor de cluster Mantelzorgers.