• zangkoor
  zangkoor Door te zingen activeert u automatisch uw ademhaling. Er worden geestelijke liederen gezongen, maar ook liederen van een vrolijke aard.
  Lees meer...
 • wandelen
  wandelen Tenminste 1 x per maand begeleidt een gediplomeerd IVN-gids de wandeling en wordt er extra aandacht besteed aan de natuur en omgeving.
  Lees meer...
 • Sjoelen
  Sjoelen Iedere woensdagochtend wordt er vanaf 9.30 uur in groepjes van 3 of 4 gesjoeld. Na iedere ronde wordt van sjoelbak gewisseld.
  Lees meer...

Voorlichtingsdagen

Stichting Welzijn Ouderen Lemelerveld, afgekort SWOL, organiseert jaarlijks een aantal informatiebijeenkomsten over wonen, zorg en welzijn.

Er zijn bijeenkomsten waarmee samengewerkt wordt met:

 • werkgroep mantelzorg Lemelerveld;
 • de ouderenbonden KBO en PCOB in Lemelerveld. FNV-ANBO heeft geen zelfstandige afdeling in Lemelerveld, maar wel leden;
 • collega gebruikers in de Mozaïek. Hiervoor is een activiteitencommissie ingesteld met een eigen budget.

De data en onderwerpen worden op deze website vermeld en in de diverse dag- en weekbladen.

 

     

 

 

  

 

Meer in deze categorie: « Spreekuur WMO-Commissie »