• zangkoor
  zangkoor Door te zingen activeert u automatisch uw ademhaling. Er worden geestelijke liederen gezongen, maar ook liederen van een vrolijke aard.
  Lees meer...
 • wandelen
  wandelen Tenminste 1 x per maand begeleidt een gediplomeerd IVN-gids de wandeling en wordt er extra aandacht besteed aan de natuur en omgeving.
  Lees meer...
 • voorlichting
  voorlichting Een belangrijk taak van Welzijn Ouderen Lemelerveld is het geven van voorlichting aan ouderen.
  Lees meer...

Spreekuur

Stichting Welzijn Ouderen Lemelerveld, afgekort SWOL, houdt elke maandagmorgen van 09.00 uur tot 11.00 uur spreekuur. Verder kunt u op afspraak ook terecht met uw vragen op het gebied van:

 • mogelijkheden voor seniorenwoningen van de Veste en VechtHorst, wooncentrum het Anker en WoonZorghuis Lemelerveld;
 • aanpassen van woningen;
 • hulpmiddelenverstrekking;
 • vervoersvraagstukken zoals regiotaxi en landelijk vervoer;
 • scootmobieltraining en voorlichting over rijvaardigheidscursussen met verkeersregels;
 • aanvraag voor een indicatie van de gemeente voor hulp bij het huishouden;
 • aanvraag voor een indicatie van het Centrum Indicatie Zorg (CIZ) voor persoonlijke verzorging en verpleging;
 • aanvraag en ondersteuning voor een persoonsgebonden budget (PGB) voor hulp bij het huishouden vanuit de Wmo en voor persoonlijke verzorging vanuit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten);
 • de te betalen eigen bijdragen voor de Wmo-hulp bij het huishouden en AWBZ-thuiszorg, zowel in natura (ZIN) als bij een persoonsgebonden budget (PGB);
 • aanvraag mantelzorgcompliment;
 • aanvraag bijzondere bijstand.