• voorlichting
  voorlichting Een belangrijk taak van Welzijn Ouderen Lemelerveld is het geven van voorlichting aan ouderen.
  Lees meer...
 • handwerken
  handwerken Borduren, breien, haken zijn favoriet met prachtige resultaten. Als u niet van handwerken houdt is er gelegenheid om te rummikub te spelen.
  Lees meer...
 • zangkoor
  zangkoor Door te zingen activeert u automatisch uw ademhaling. Er worden geestelijke liederen gezongen, maar ook liederen van een vrolijke aard.
  Lees meer...

Personenalarmering

Personenalarmering is een systeem waarbij een persoon, in geval van nood en wanneer de telefoon niet bereikbaar is, direct alarm kan slaan naar een door hem/haar gekozen contactpersoon.

Waarom een personenalarmering

U moet zich thuis veilig kunnen voelen. Door gebruik te maken van directe alarmering is het voor uzelf maar ook voor de familie, buren of kennissen vaak ook een geruststellend gevoel dat bij hun afwezigheid, in geval van nood, toch iemand bereikbaar is. 

Voor wie bestemd

In principe voor personen die te maken krijgen met teruglopende zelfstandigheid en afhankelijk worden van hulp van derden. De redenen om personenalarmering aan te vragen kunnen zijn:

 • bij een situatie waar een verhoogde kans op letsel bestaat, door welke oorzaak dan ook;
 • bij een situatie waar de kans bestaat dat men, bijvoorbeeld om gezondheidsredenen, in geval van nood, niet snel genoeg bij de telefoon kan komen;
 • bij een situatie dan men zich in de thuissituatie onveilig en onzeker voelt;
 • bij ongewenst bezoek aan de deur;
 • bij een situatie wanneer men af en toe verward is en graag direct contact wil maken met familie of buren;
 • wanneer van de huisarts of specialist een medische indicatie is verkregen.

 

Hoe werkt een personenalarmering

De personenalarmering werkt via een analoge telefoonlijn. Indien nodig wordt een aparte voorkeursaansluiting bij u gemaakt en wordt een alarmeringsapparaat geplaatst. De oudere draagt een drukknop ter grootte van een lucifersdoosje aan een koordje om zijn/haar nek of heeft via een clip deze drukknop bevestigd aan de kleding. In geval van nood wordt op de drukknop gedrukt. Het alarmeringsapparaat dat aan de muur bevestigd is, ontvangt dat noodsignaal in een straal van 30 meter (zelfs door de muren heen) op. Het noodsignaal wordt doorgestuurd naar een meldbank waar 24 uur per dag deskundigen bereikbaar zijn. Bij deze meldbank zijn alle gegevens die van belang zijn, opgeslagen over de desbetreffende oudere. Onder andere medische gegevens, medicijngebruik en huisarts. Ook drie contactpersonen die door de oudere of familie zijn opgegeven, staan in het bestand. De telefonist van de meldbank probeert eerst contact te krijgen met u via de luidspreker die in het apparaat zit. Geeft u aan dat er sprake is van een noodsituatie, dan neemt de meldbank telefonisch contact op met de eerste contactpersoon. Die kan dan rechtstreeks naar u toe gaan. Krijgt de meldbank geen gehoor bij u, om welke reden u dan ook niet in staat bent antwoord te geven, dan kan dit feit doorgegeven worden aan de contactpersoon. Mocht de eerste contactpersoon niet thuis zijn, dan worden vervolgens de andere twee contactpersonen gebeld. Mochten die geen van beide gehoor geven, dan wordt de GGD en/of politie ingeschakeld of eventueel de huisarts. Zodoende is men dag en nacht gegarandeerd van hulp in een noodsituatie. Wanneer u geen drie contactpersonen dicht in de buurt hebt, bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van professsionele alarmopvolging. In alle gevallen dienen de contactpersonen en/of Carinova in het bezit te zijn van een sleutel van uw woning. 

Waar kan men terecht voor personenalarmering

Men kan het personenalarmeringssysteem aanvragen via:

 • Carinova (zowel medisch als op sociale indicatie);
 • Zilveren Kruis Achmea door EuroCross.

De ouderenadviseur van SWOL is iedere maandagmorgen tijdens het informatie- en adviesspreekuur in het kantoor van SWOL bereikbaar van 9.00 - 11.00 uur en op afspraak. In geval van afwezigheid kunt u bellen met SWOL, 0572-372882 of met Carinova, tel. 0900-8662. Er volgt altijd een intakegesprek en er wordt een bruikleenovereenkomst voor de apparatuur afgesloten. 

Wat kost personenalarmering

De aansluitkosten (Carinova) bedragen € 60,00 en per maand wordt € 14,50 geïncasseerd voor het abonnement. Hebt u een lidmaatschap van Carinova, dan krijgt u 10% korting. Na ontvangst van een machtiging van ziektekostenverzekeraar Zilveren Kruis Achmea kunt u een vergoeding krijgen van € 7,95 per maand. Hiervoor moet éénmaal per jaar een declaratie ingediend worden bij Achmea. Hierop wordt € 15,- in mindering gebracht op de administratiekosten. Een tweede mogelijkheid is de gratis aansluiting en abonnement door EuroCross (Achmea). Dit kan alleen op medische indicatie via de huisarts en na goedkeuring door Zilveren Kruis Achmea. Wil men gebruik maken van de professionele alarmopvolging via Carinova, dan worden de abonnementskosten van € 14,50 verhoogd met € 4,40 per maand. 

 

Meer in deze categorie: « Ons Boekje Spreekuur »