• voorlichting
  voorlichting Een belangrijk taak van Welzijn Ouderen Lemelerveld is het geven van voorlichting aan ouderen.
  Lees meer...
 • koersbal
  koersbal Bij koersballen wordt er gespeeld op een mat van 8 x 2 meter en 8 koersballen. Deze ballen zijn ovaal met een tegengewicht.
  Lees meer...
 • handwerken
  handwerken Borduren, breien, haken zijn favoriet met prachtige resultaten. Als u niet van handwerken houdt is er gelegenheid om te rummikub te spelen.
  Lees meer...

Mantelzorg

Werkgroep Mantelzorg Lemelerveld

De werkgroep mantelzorg Lemelerveld stelt zich ten doel:

 • Beschikbaar te zijn voor wie zijn/haar "verhaal" kwijt wil.
 • Een "luisterend oor" te zijn voor mantelzorgen.
 • Mantelzorgers wegwijs te maken in "hulpverleningsland".
 • Lotgenoten contacten te organiseren.
 • Het beschikbaar stellen van een steunpunt om al deze vormen van ondersteuning te coördineren en af te stemmen op de individuele situatie.

Mantelzorg is alle zorg die partners, huisgenoten, ouders, kinderen of mensen in een iets wijdere kring geven, omdat zij dit zien als morele plicht. Of het nu een gehandicapt kind betreft of een ouder iemand, die veel verzorging nodig heeft, mantelzorgers zien het verlenen van hun zorg als een vanzelfsprekende zaak. Zij bieden zorg op een ongeorganiseerde manier. Daardoor onderscheiden zij zich van vrijwilligers.

Een mantelzorger:

 • Betreft iemand uit de directe omgeving.
 • Het komt op je af, het laat je geen keuze: je rolt erin.
 • Je stáát ervoor: Doorgaans 24 uur per dag wordt op je gerekend.
 • Het gevaar is aanwezig van lichamelijke, psychische en soms ook financiële overbelasting.
 • Er is kans op spanningen met andere mensen, vooral met familieleden, over de zorg die verleend wordt.
 • Het beperkt je sterk in het ondergehouden  van sociale contacten en laat je weinig ruimte voor ontspanning.
 • Het maakt het onmogelijk om in een werkkring te functioneren.
 • Het wordt maatschappelijk te weinig onderkend en gewaardeerd.

Wanneer u intensief en langdurig zorgt voor iemand die hulpbehoevend is tengevolge van ouderdom, ziekte of handicap en met wie u een speciale binding hebt, (b.v. levenspartner, familielid, buur of vriend), dan bent u een mantelzorger.

Contactpersoon

De heer A. Sibelt, kantoor SWOL, tel. 0572-372882.