• handwerken
  handwerken Borduren, breien, haken zijn favoriet met prachtige resultaten. Als u niet van handwerken houdt is er gelegenheid om te rummikub te spelen.
  Lees meer...
 • wandelen
  wandelen Tenminste 1 x per maand begeleidt een gediplomeerd IVN-gids de wandeling en wordt er extra aandacht besteed aan de natuur en omgeving.
  Lees meer...
 • zangkoor
  zangkoor Door te zingen activeert u automatisch uw ademhaling. Er worden geestelijke liederen gezongen, maar ook liederen van een vrolijke aard.
  Lees meer...
Stichting Welzijn Ouderen Lemelerveld, afgekort SWOL, is hét loket voor Lemelerveld als het gaat om laagdrempeligheid voor informatie over onderwerpen op het gebied van wonen,…
Warme maaltijden Dagelijks worden warme maaltijden, die bereid worden bij Zorgcentrum Rosengearde in Dalfsen aan huis bezorgd. Het doel is ouderen in staat stellen langer…
Werkgroep Mantelzorg Lemelerveld De werkgroep mantelzorg Lemelerveld stelt zich ten doel: Beschikbaar te zijn voor wie zijn/haar "verhaal" kwijt wil. Een "luisterend oor" te zijn…
In "Ons Boekje" staat informatie over wonen, welzijn en zorg. Er wordt informatie verstrekt over nieuwe regelgeving, de Wmo, thuiszorg, 2de woonzorgcentrum, valpreventie en SAT-project,…
Personenalarmering is een systeem waarbij een persoon, in geval van nood en wanneer de telefoon niet bereikbaar is, direct alarm kan slaan naar een door…
De sociale kaart is verdeeld in 1 aandachtsgebieden, n.l. 1. Wonen, 2. Welzijn, 3. Zorg, 4. Gezondheid, 5. Voorzieningen en servicediensten, 6. Belangenbehartiging en verenigingen,…
Stichting Welzijn Ouderen Lemelerveld, afgekort SWOL, houdt elke maandagmorgen van 09.00 uur tot 11.00 uur spreekuur. Verder kunt u op afspraak ook terecht met uw…
Stichting Welzijn Ouderen Lemelerveld, afgekort SWOL, organiseert jaarlijks een aantal informatiebijeenkomsten over wonen, zorg en welzijn. Er zijn bijeenkomsten waarmee samengewerkt wordt met: werkgroep mantelzorg…
Stichting Welzijn Ouderen Lemelerveld, afgekort SWOL, en de werkgroep mantelzorg organiseren tweemaal per jaar een bijeenkomst met instellingen en organisaties op het terrein van de…
Lemelerveld is een woonservicegebied met een divers aan samenhangend netwerk van voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn en zorg.