• voorlichting
  voorlichting Een belangrijk taak van Welzijn Ouderen Lemelerveld is het geven van voorlichting aan ouderen.
  Lees meer...
 • zangkoor
  zangkoor Door te zingen activeert u automatisch uw ademhaling. Er worden geestelijke liederen gezongen, maar ook liederen van een vrolijke aard.
  Lees meer...
 • wandelen
  wandelen Tenminste 1 x per maand begeleidt een gediplomeerd IVN-gids de wandeling en wordt er extra aandacht besteed aan de natuur en omgeving.
  Lees meer...
dinsdag, 19 april 2016 07:20

Alzheimer café groot succes

Een onverwachte grote opkomst van ruim 40 bezoekers maandagavond 18 april aan het Alzheimercafé in de Mozaïek. Stoelen moesten bijgeplaatst worden.

Koor “Oud Goud” van 20 mensen met geheugenbeperking uit Zwolle bracht een aantal meezingers ten gehore. Voor dirigent Hetty Bolt kon de avond niet meer stuk. Zoveel belangstelling en respons van de bezoekers die meededen met zang en bewegen, deed haar bijzonder goed. Ook de werkers in het zorgveld genoten en deden mee. Slotlied was hun koorlied: Zwolle, geschreven door één van de leden van het eerste uur. Het koor kreeg dan ook een geweldig applaus. Na de pauze gaf Angela Kemper, muziektherapeut uit Dalmsholte, uitleg wat muziek kan betekenen voor de doelgroep. Met filmpjes vanuit de praktijk raakte zij de bezoekers met herkenning in een aantal momenten. Zij wisselde de filmpjes af met leuke anekdotes. Bijzonder was het optreden van haar met een man die mondorgel kon spelen ondanks geheugenbeperkingen. Lucia Wolters van de Vrijwillige Thuiszorg dankte allen namens de organisatie en kon een geslaagd eerste Alzheimer café in de Mozaïek afsluiten.