• voorlichting
  voorlichting Een belangrijk taak van Welzijn Ouderen Lemelerveld is het geven van voorlichting aan ouderen.
  Lees meer...
 • gymnastiek
  gymnastiek Een fysiotherapeut geeft aandachts- en concentratie oefeningen. Met spelvormen worden alle gewrichten, spieren en spiergroepen getraind.
  Lees meer...
 • Sjoelen
  Sjoelen Iedere woensdagochtend wordt er vanaf 9.30 uur in groepjes van 3 of 4 gesjoeld. Na iedere ronde wordt van sjoelbak gewisseld.
  Lees meer...

Biljarten

Op maandag van:      19.00 - 21.30 uur
Op dinsdag van:        09.00 - 12.00 uur
Op donderdag van:   09.00 - 12.00 uur en van 19.00 - 21.30 uur.
Er is een biljartclub, die het gehele jaar intensief gebruikt maakt van twee biljarttafels. Er wordt onderling competitie gespeeld, doch er vinden ook uitwisselingen plaats met groepen uit omliggende plaatsen. De leden betalen jaarlijks contributie voor o.a. het onderhoud van de biljarttafels.

Contactpersoon: R. Bouwmeester, telefoon 372839

Kosten: € 17,00 per halfjaar

Meer in deze categorie: « Computerclub Jeu de Boules »