• voorlichting
  voorlichting Een belangrijk taak van Welzijn Ouderen Lemelerveld is het geven van voorlichting aan ouderen.
  Lees meer...
 • wandelen
  wandelen Tenminste 1 x per maand begeleidt een gediplomeerd IVN-gids de wandeling en wordt er extra aandacht besteed aan de natuur en omgeving.
  Lees meer...
 • zangkoor
  zangkoor Door te zingen activeert u automatisch uw ademhaling. Er worden geestelijke liederen gezongen, maar ook liederen van een vrolijke aard.
  Lees meer...

Biljarten

Op maandag van:      19.00 - 21.30 uur
Op dinsdag van:        09.00 - 12.00 uur
Op donderdag van:   09.00 - 12.00 uur en van 19.00 - 21.30 uur.
Er is een biljartclub, die het gehele jaar intensief gebruikt maakt van twee biljarttafels. Er wordt onderling competitie gespeeld, doch er vinden ook uitwisselingen plaats met groepen uit omliggende plaatsen. De leden betalen jaarlijks contributie voor o.a. het onderhoud van de biljarttafels.

Contactpersoon: R. Bouwmeester, telefoon 372839

Kosten: € 17,00 per halfjaar

Meer in deze categorie: « Computerclub Jeu de Boules »