• wandelen
  wandelen Tenminste 1 x per maand begeleidt een gediplomeerd IVN-gids de wandeling en wordt er extra aandacht besteed aan de natuur en omgeving.
  Lees meer...
 • voorlichting
  voorlichting Een belangrijk taak van Welzijn Ouderen Lemelerveld is het geven van voorlichting aan ouderen.
  Lees meer...
 • zangkoor
  zangkoor Door te zingen activeert u automatisch uw ademhaling. Er worden geestelijke liederen gezongen, maar ook liederen van een vrolijke aard.
  Lees meer...

Reizen

Twee keer per jaar wordt door de reiscommissie een eendaagse reis georganiseerd. De zomerreis in de maand mei of juni; de zgn. boerenkooltocht in oktober of november. Publicatie hierover staat in "Ons Boekje", in de Lemelervelder en op www.swolemelerveld.nl. Na bekendmaking kunt u zich opgeven bij de contactpersonen of bij het kantoor van SWOL. Voor de gang van zaken rond opgave en betaling verwijzen wij u naar onderstaande richtlijnen.

Kosten

Deze verschillen per reis en worden steeds bekend gemaakt via een Sukerbietje in de Lemelervelder, op www.swolemelerveld.nl en op www.sukerbiet.nl

Contactpersonen

mevrouw R. Hesse, tel. 0572-371664 of kantoor SWOL, tel. 0572-372882

Vernieuwde richtlijnen eendaagse reizen.

Voor een soepel verloop en om misverstanden te voorkomen, vragen we u dringend de volgende regels in acht te nemen:

-                    Geef u vroegtijdig op!

-                    Betaal de reissom als het enigszins kan per bank!

-                    Het bedrag s.v.p. uiterlijk 8 dagen voor de reisdatum

overmaken op: Bankrek. nr. 1278.04781 o.v.v. reizen

t.n.v. Stichting Welzijn Ouderen Lemelerveld  

-                    Uw opgave is pas definitief als u heeft betaald

Mocht u onverhoopt op het laatste moment toch verhinderd zijn, dan betaalt u een deel van de reissom. Dit om de reeds gemaakte kosten te dekken. (o.a. buskosten).

Mocht er iemand anders in uw plaats meegaan, dan betaalt u niets.

 

Alle ouderen zijn in principe van harte welkom, al gelden voor diegenen die in een rolstoel zitten wel enige beperkingen.

We hebben geen rolstoelbus! Dus U moet vanuit de rolstoel wel een gewone bus in kunnen komen. Ook zult U zelf voor een begeleider moeten zorgen en de reissom daarvan betalen.

Rollators zijn prima mee te nemen.

Ieder neemt deel aan de reis op eigen verantwoording.

De reiscommissie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor geleden schade tijdens de reisjes.

 

Alleen als er plaatsen openvallen, of de bus is 24 uur voor vertrek niet vol, kunnen mensen uit andere plaatsen mee ( deze worden dan alsnog gebeld) .Voor alle duidelijkheid : Lemelervelders die op een wachtlijst staan gaan voor .

Bent u op dieet of hebt u andere speciale wensen , geef dit door als u zich opgeeft !

 

 

 

Meer in deze categorie: « Sjoelen Nordic Walking »